27 stycznia 2011

Seminarium przy herbacie rumiankowej (proper tea is theft)

Koło Naukowe Doktorantów Na Styku zaprasza na seminarium przy herbacie rumiankowej (proper tea is theft) wokół tekstu "Revolution in Reverse (or, on the conflict between political ontologies of violence and political ontologies of the imagination)" - artykuł Davida Graebera.

Artykuł, o którym chciałbym porozmawiać dotyczy problemów związanych z przeprowadzaniem rewolucji, więc podejrzewam, że każda badaczka /każdy badacz z kręgu nauk społecznych znajdzie w nim coś do swoich badań. Jest to krótka teoretyczna refleksja nad praktyką wspólnot idealnej wielokulturowości - jak ruchy społeczne z nurtu autonomistycznego nazywał Georgy Katsiaficas. Co mnie wstępnie zainteresowało w tym tekście, to analiza problemu realizmu/własności i jego wpływu na współpracę między ludźmi. Szczególnie obecnie w czasach masowych protestów europejskich studentów i wymyślania alternatyw dla zdegenerowanych uniwersytetów, podnoszenie problemu relacji własność-autonomia wydaje mi się orzeźwiające. Także analiza relacji pomiędzy możliwością użycia przemocy a koniecznością zdobywania wiedzy jest moim zdaniem czymś wartym głębszej refleksji pedagogów i dyskusji, do której zapraszam :)
Piotr Kowzan

Czas: 3.2.2011 (czwartek) od godz. 17:00
Miejsce: WNS UG A304
Uwaga: Ilość kubków ograniczona