19 lutego 2010

"Stan i planowana reforma szkolnictwa wyższego a nauki społeczne"

W imieniu Koła Naukowego "Penitentia" oraz Naukowego Koła Socjologicznego "Socjokolektiv" chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych na panel dyskusyjny pt. "Stan i planowana reforma szkolnictwa wyższego a nauki społeczne", który odbędzie się 24 lutego 2010 roku, o godzinie 17.00 w WNS, sala C111/C112 (nowooddane do użytku skrzydło C).

Wezmą w nim udział następujący dyskutanci:
1) prof. dr hab. Jerzy Błażejowski (kierownik Katedry Chemii Fizycznej Wydziału Chemicznego UG , przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego IX kadencji),

2) mgr Magdalena Prusinowska (przedstawicielka KN "Na Styku", działającego przy Instytucie Pedagogiki WNS UG),

3) dr Wojciech Zieliński (wicedyrektor Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa WNS UG).

Dyskusję poprowadzi dr Arkadiusz Peisert (adiunkt Zakładu Socjologii Ogólnej Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa WNS UG).

Celem panelu będzie dyskusja nad podstawowymi założeniami planowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reformy szkolnictwa wyższego oraz przybliżenie wpływu ewentualnych zmian na sytuacje poszczególnych grup wchodzących w skład społeczności akademickiej: pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów.

18 lutego 2010

Wolność a wykluczenie z cyberprzestrzeni

W imieniu 4 kół naukowych działających na Wydziale Nauk Społecznych UG:

KN Na Styku,
KN Historyków Edukacji,
KN ANIMA
KN im. Szkoły Frankfurckiej

zapraszamy na debatę pt. "Wolność a wykluczenie z cyberprzestrzeni".
Odbędzie się ona 22.02 (poniedziałek) na Wydziale Nauk Społecznych UG w
sali S 211 o godz. 12:00.

Podczas dyskusji chcemy przeanalizować współczesne trendy dotyczące
rozwiązań prawno-społecznych dotyczących regulacji Internetu. Nawiążemy
również do możliwości partycypacji użytkowników w kreowaniu regulacji
prawnych dotyczących sieci oraz zastanowimy się m.in nad tym na ile
państwo ze swoim aparatem prawnym jest w stanie sprawować kontrolę nad
przestrzenią wirtualną. Oraz czy kontrola zawsze oznacza cenzurę.

Naszymi dyskutantami będą:

dr Barbara Kijewska /Instytut Politologii UG, komunikacja masowa, systemy medialne/
dr Grażyna Penkowska /Instytut Pedagogiki UG, kierownik Pracowni Edukacji Medialnej/
mgr Zbigniew Ruszczyk /dyrektor Ośrodka Informatycznego UG/

dr Wojciech Wiewiórowski /kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej WPiA UG/


Wystawa "Berlin - Yogyakarta" na Uniwersytecie GdańskimZapraszamy na otwarcie wystawy "BERLIN-YOGYAKARTA" połączone z projekcją filmów w niedzielę 21 lutego w holu Wydziału Filologicznego UG o godz. 14.00.

Wystawa „Berlin-Yogyakarta” przypomina o historii prześladowań osób nieheteroseksualnych przez nazistów, podczas ich panowania w Europie, jak również o fakcie, że prawa człowieka są niezbywalną własnością wszystkich ludzi, również lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transgenderowych.


Refleksja nad tragedią II wojny światowej skutkowała wydaniem szeregu dokumentów, podkreślających znaczenie praw człowieka i obywatela, w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz tzw. Zasad Yogyakarty.


Zasady zostały opublikowane w 2006 roku w formie deklaracji w indonezyjskim mieście Yogyakarta przez Międzynarodową Komisję Prawników. Deklaracja zawiera międzynarodowe standardy stosowania praw człowieka w odniesieniu do orientacji seksualnej oraz tożsamości płciowej.


W 70 lat po wybuchu II wojny światowej Kampania Przeciw Homofobii przypomina o zbrodniach, do których w skrajnych warunkach dyktatury doprowadziła homofobia właśnie oraz przeciwstawia im współczesne, międzynarodowe standardy praw człowieka.


Na tytuł wystawy składają się nazwy dwóch miast z różnych kręgów kulturowych, co podkreśla globalną skalę zarówno zjawiska wykluczania, jak i obowiązywania praw człowieka. Z nazwą Yogyakarty łączy się aktualna część wystawy, Berlinowi przypisana jest jej część historyczna, w której nakreślono początki i osiągnięcia ruchu na rzecz emancypacji osób nieheteroseksualnych oraz przedstawiono historię ich prześladowań w faszystowskich Niemczech.


Po otwarciu organizatorzy zapraszają na projekcję filmów.


godz. 14.45

„Einstein seksu”, RFN 1999, 100 min., reż. Rosa von Praunheim

film fabularny - historia życia Magnusa Hirschfelda, lekarza, seksuologa i światowego pioniera ruchu na rzecz równouprawnienia osób nieheteroseksualnych. Jednym z wątków jest historia związku M. Hirschfelda ze znacznie młodszym od niego Karlem Giese.


godz. 16.30

„Inny od innych”, Niemcy 1919, 50 min., reż. Richard Oswald

Film niemy, edukacyjny, pierwszy w historii kina film o tematyce homoseksualnej, zakazany przez cenzurę w 1920 i zachowany jedynie we fragmentach. Konsultantem scenariusza był Magnus Hirschfeld, którego zobaczyć można w roli lekarza, Karl Giese wcielił się w głównego bohatera, wirtuoza skrzypiec Paula Körnera w wieku młodzieńczym. W roli głównej Conrad Veidt z „Gabinetu doktora Caligari”. Historia miłości muzyka do swego ucznia i wszechobecnego wówczas szantażu osób homoseksualnych.


godz. 17.30

„Paragraf 175” USA 2000, 80 min. reż. Rob Epstein i Jeffrey Friedman

film dokumentalny, nagrodzony m.in. na Berlinale i Sundance Film Festival – przejmujące relacje homoseksualnych ofiar nazistowskiego terroru, w większości byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Narratorem filmu jest Rupert Everett.


WSTĘP NA WSZYSTKIE IMPREZY WOLNY


Wystawa pokazywana będzie do dnia 12 marca 2010.


Projekt realizowany jest przy wsparciu niemieckiej państwowej fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft), angażującej się na rzecz szerzenia wiedzy o zbrodniach nazizmu i pomocy jego ofiarom oraz przestrzegania praw człowieka w dzisiejszym świecie.


Partnerami projektu w Trójmieście są Międzywydziałowe Koło Naukowe Gender Studies

Uniwersytetu Gdańskiego oraz Doktoranckie Koło Naukowe „Na Styku”.