22 kwietnia 2014

Handel ludźmi we współczesnym świecie

Zapraszamy na spotkanie na temat handlu ludźmi, które odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.