24 czerwca 2013

Dyskusja o organizowaniu (się) robotników wiedzy

Doktoranckie Koło Naukowe "Na Styku" zaprasza na dyskusję: Pracownicy/-e "fabryk-uniwersytetów": samoorganizacja, prawa pracownicze, alternatywy. Jeżeli czujecie się robotnikami wiedzy, włączcie się, sami organizujcie i opowiedzcie jak to robicie. Kognitariusze i prekariusze wszystkich wydziałów, włączcie się!
Wydarzenie śledzić można na FB. [Amerykanie już to podobno robią!]

A oto zapis dyskusji:


lub STĄD