22 kwietnia 2014

Handel ludźmi we współczesnym świecie

Zapraszamy na spotkanie na temat handlu ludźmi, które odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.


23 lutego 2014

Przemoc wobec kobiet w UE, 5 marca live streaming

5 marca w Radzie UE odbędzie się konferencja Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), podczas której zostaną przedstawione wyniki badania „Przemoc wobec kobiet w UE” przeprowadzonego z udziałem 42 tys. kobiet w 28 krajach UE.

Streaming na żywo 5 marca, godz. 9:00-13:15 http://fra.europa.eu/en/event/2014/fra-present-findings-its-eu-wide-survey-violence-against-women?tab=live-streaming

Program:

21 lutego 2014

Miasto, migracje, architektura

Czy życie na pograniczu kultur oraz związane z tym migracje transgraniczne mogą przyczyniać się do innowacji architektonicznych wpływających na sprawiedliwość społeczną i ekonomiczną? Przekonajcie się, oglądając ten wykład:Przy okazji gratka dla wszystkich zainteresowanych miastem, urbanistyką, tworzeniem miejsc i walką o przestrzeń...

Dzień języka ojczystego

Dziś dzień języka ojczystego! Solidaryzujemy się więc z wszystkimi walczącymi o prawa do zachowania języka ojczystego i rozwijania go, szczególnie w postaci edukacji szkolnej. Przy okazji przypominamy artykuł Magdy Prusinowskiej, czyli odchodzącej prezeski Stowarzyszenia "Na Styku" (dwa dni temu nowym prezesem został Piotr Kowzan). Dotyczy on języka dziecka i wielojęzyczności. Wygrzebaliśmy go ze starej strony koła studenckiego, jest tam jeszcze więcej smaczków wartych odkopania :)

Niedługo pewnie ukończymy inny artykuł, dotyczący szkół polskich w Anglii i na Islandii, a tymczasem załączamy plakat konferencyjny na ten temat: 


20 lutego 2014

Nabór tekstów do monografii - Edukacja Ekologiczna

EDUKACJA EKOLOGICZNA
Zaproszenie do wspólnego pisania

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko pojętej Edukacji Ekologicznej do tworzenia wspólnej książki dotyczącej tej tematyki.
Chcielibyśmy, aby książka miała wymiar interdyscyplinarny, w związku z tym zapraszamy do współpracy badaczy, teoretyków oraz praktyków z różnych dziedzin nauki, kultury i „życia”.

Propozycja poruszanych zagadnień:
  • Kształcenie ustawiczne;
  • Dzieci i młodzież a ekologia;
  • Zielone szkoły;
  • Działalność stowarzyszeń promujących edukację ekologiczną;
  • Edukacja ekologiczna w Polsce;
  • Edukacja ekologiczna w krajach UE;
  • Polityka państwa a edukacja ekologiczna;
  • Przepisy unijne i polskie w kontekście edukacji ekologicznej;
  • Edukacja ekologiczna – prawdy i mity;
  •  etc.

Podana powyżej tematyka to jedynie propozycje, które są tylko podpowiedzią możliwej drogi poszukiwań. Zapraszamy do przesyłania własnych propozycji tematów, recenzji, sprawozdań, etc.
Ostateczne teksty prosimy nadsyłać do 25 marca 2014 roku.
Zgłoszenia, teksty oraz pytania proszę kierować na adres mailowy: pedkkf@ug.edu.pl
Publikację planujemy na rok 2014.


Zapraszamy do kontaktu i współtworzenia


Katarzyna Kankowska-Filipiak, Uniwersytet Gdański
Beata Woźniak-Krawczyk, Uniwersytet Gdański
Wojciech Filipiak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi