23 lutego 2014

Przemoc wobec kobiet w UE, 5 marca live streaming

5 marca w Radzie UE odbędzie się konferencja Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), podczas której zostaną przedstawione wyniki badania „Przemoc wobec kobiet w UE” przeprowadzonego z udziałem 42 tys. kobiet w 28 krajach UE.

Streaming na żywo 5 marca, godz. 9:00-13:15 http://fra.europa.eu/en/event/2014/fra-present-findings-its-eu-wide-survey-violence-against-women?tab=live-streaming

Program:

Brak komentarzy: