20 lutego 2014

Nabór tekstów do monografii - Edukacja Ekologiczna

EDUKACJA EKOLOGICZNA
Zaproszenie do wspólnego pisania

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko pojętej Edukacji Ekologicznej do tworzenia wspólnej książki dotyczącej tej tematyki.
Chcielibyśmy, aby książka miała wymiar interdyscyplinarny, w związku z tym zapraszamy do współpracy badaczy, teoretyków oraz praktyków z różnych dziedzin nauki, kultury i „życia”.

Propozycja poruszanych zagadnień:
  • Kształcenie ustawiczne;
  • Dzieci i młodzież a ekologia;
  • Zielone szkoły;
  • Działalność stowarzyszeń promujących edukację ekologiczną;
  • Edukacja ekologiczna w Polsce;
  • Edukacja ekologiczna w krajach UE;
  • Polityka państwa a edukacja ekologiczna;
  • Przepisy unijne i polskie w kontekście edukacji ekologicznej;
  • Edukacja ekologiczna – prawdy i mity;
  •  etc.

Podana powyżej tematyka to jedynie propozycje, które są tylko podpowiedzią możliwej drogi poszukiwań. Zapraszamy do przesyłania własnych propozycji tematów, recenzji, sprawozdań, etc.
Ostateczne teksty prosimy nadsyłać do 25 marca 2014 roku.
Zgłoszenia, teksty oraz pytania proszę kierować na adres mailowy: pedkkf@ug.edu.pl
Publikację planujemy na rok 2014.


Zapraszamy do kontaktu i współtworzenia


Katarzyna Kankowska-Filipiak, Uniwersytet Gdański
Beata Woźniak-Krawczyk, Uniwersytet Gdański
Wojciech Filipiak, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Brak komentarzy: