18 lutego 2010

Wolność a wykluczenie z cyberprzestrzeni

W imieniu 4 kół naukowych działających na Wydziale Nauk Społecznych UG:

KN Na Styku,
KN Historyków Edukacji,
KN ANIMA
KN im. Szkoły Frankfurckiej

zapraszamy na debatę pt. "Wolność a wykluczenie z cyberprzestrzeni".
Odbędzie się ona 22.02 (poniedziałek) na Wydziale Nauk Społecznych UG w
sali S 211 o godz. 12:00.

Podczas dyskusji chcemy przeanalizować współczesne trendy dotyczące
rozwiązań prawno-społecznych dotyczących regulacji Internetu. Nawiążemy
również do możliwości partycypacji użytkowników w kreowaniu regulacji
prawnych dotyczących sieci oraz zastanowimy się m.in nad tym na ile
państwo ze swoim aparatem prawnym jest w stanie sprawować kontrolę nad
przestrzenią wirtualną. Oraz czy kontrola zawsze oznacza cenzurę.

Naszymi dyskutantami będą:

dr Barbara Kijewska /Instytut Politologii UG, komunikacja masowa, systemy medialne/
dr Grażyna Penkowska /Instytut Pedagogiki UG, kierownik Pracowni Edukacji Medialnej/
mgr Zbigniew Ruszczyk /dyrektor Ośrodka Informatycznego UG/

dr Wojciech Wiewiórowski /kierownik Pracowni Informatyki Prawniczej WPiA UG/


Brak komentarzy: