15 stycznia 2009

Bieda i wykluczenie społeczne we współczesnej Polsce: NABÓR TEKSTÓW

Koło Naukowe Na Styku działające na Wydziale Nauk Społecznech Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza nabór tekstów do książki poświęconej problematyce biedy i wykluczenia społecznego we współczesnej Polsce.

Tematyka biedy i społecznego wykluczenia stały się w świecie zachodnim przedmiotem szerokiej dyskusji. Tworzenie się na skutek globalizacji nowych podziałów społecznych, pojawianie się nowych obszarów biedy, światowy kryzys gospodarczy, którego skutki uderzają w najuboższych - to fakty. Przypadająca w tym roku dwudziesta rocznica rozpoczęcia się w naszym kraju transformacji ustrojowej, wydaje się być dobrą okazją do podsumowania oraz włączenia się w światową debatę na temat społecznych kosztów procesów globalizacyjnych. Stąd pomysł wydania książki, poświęconej tematowi ubóstwa w Polsce. Ma ona być recenzowanym zbiorem artykułów, prezentującym różne perspektywy badawcze. Szczególnie mile widziane będą prace oparte na badaniach empirycznych, ale również prace teoretyczne, analizy, prognozy. Gorąco zapraszamy do nadsyłania tekstów. Proponowana przez nas tematyka to:

* Bieda/wykluczenie a płeć, etniczność, klasa społeczna; nowe podziały społeczne;
* Ubóstwo w Polsce w ujęciu porównawczym, np. na tle innych krajów regionu (Europy Środkowo-Wschodniej, Morza Bałtyckiego i in.);
* Bieda jako czynnik wpływający na radykalizację nastrojów społecznych;
* Problem biedy i wykluczenia współczesnych polskich emigrantów i imigrantów;
* Walka z biedą i wykluczeniem społeczno-ekonomicznym - rozwiązania systemowe i pozasystemowe.

Termin nadsyłania tekstów: 30. kwietnia 2009 roku.
Kontakt: knnastyku@gmail.com
Więcej informacji: TU

2 komentarze:

optymizm pisze...

Z każdym rokiem możemy obserwować, że jest coraz więcej osób, którym powodzi się dobrze. Są to przede wszystkim ci, którzy biorą swój los w swoje ręce, podejmują ryzyko i otwierają własne firmy.

samoocena pisze...

Osoby niezamożne bardzo często mają także problem z zaniżoną samooceną, która często pozostaje nawet jeśli status materialny ulegnie poprawie.