4 grudnia 2015

Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole

W najbliższą środę 9. grudnia 2015 członkowie Na Styku prowadzić będą 2 warsztaty podczas IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z cyklu "Dziecko w instytucji, instytucja w dziecku: Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole. Te warsztaty to:


  • "Gdy język polski i kultura są uczniom obce... Wprowadzenie do kształcenia językowo-kulturowego." prowadzony przez Katarzynę Stankiewicz
  • "Uzupełniające szkolnictwo dzieci z rodzin migracyjnych w Europie" prowadzony przez Małgorzatę Zielińską i Piotra Kowzana


Brak komentarzy: