26 stycznia 2007

FaceJam the Planet


Dziś akcja FaceJam the Planet na rzecz uwolnienia tybetańskiego mnicha i działacza Tenzina Deleka Ripoche. Został on skazany przez chińskie władze na karę śmierci zmienioną potem dzięki presji narodowej na dożywotnie więzienie. Organizacja Students for a Free Tibet dąży do uwolnienia go z więzienia, między innymi poprzez pokazywanie jego twarzy w miejscach publicznych i dzięki temu wywarcie większej presji na władze chińskie. Każdy może wziąć udział w akcji wywieszając zdjęcie Tenzina w miejscu publicznym (na uniwersytecie, w pobliżu ambasady chińskiej itp.), organizując Flashmob, używając zdjęcia Tenzina przy swoim profilu na forach itd. Można też podpisać list do władz chińskich żądając uwolnienia mnicha.

Brak komentarzy: