17 maja 2021

Spotkania Koła Naukowego w pandemii


Spotkania osób zainteresowanych realizacją projektów w ramach koła naukowego w czasie pandemii odbywają się zdalnie. Grupy zainteresowane poszczególnymi projektami spotykają się w dogodnych dla nich terminach. 

Studentki i studentów zainteresowanych możliwościami jakie stwarza Koło Naukowe Na Styku i dołączeniem zaprasza do kontaktu Piotr Kowzan - opiekun koła. W środy między 13:00 a 14:00 można porozmawiać w czasie konsultacji, a mailowo piotr.kowzan@ug.edu.pl o każdej porze dnia i nocy.


17 kwietnia 2019

Będąc Na Styku. Od edukacji międzykulturowej do edukacji globalnej

Oto prezentacja z wystąpienia Piotra Kowzana i Dominika Krzymińskiego podczas konferencji „Z pedagogiką przez systemy i ideologie…” z okazji Sześćdziesięciolecia Pedagogiki Gdańskiej (1958 – 2018), Gdańsk, 15-16.10.2018. Udostępniamy ją, żeby dać jakiś wgląd w intelektualną biografię organizacji Na Styku.

13 kwietnia 2016

Nie zostaje mi czasu na pracę naukową [książka]

Członkowie naszego Stowarzyszenia są współautorami książki, w której analizie poddali warunki pracy naukowej doktorów na wyższych uczelniach. Jest to o tyle praca "na styku", że rozpoczynając badania byli doktorantami, dokonywali więc rozpoznania tego, co czeka ich po ukończeniu doktoratów. Wniosek z badań jest taki, że nie ma się dokąd spieszyć. Zresztą poczytajcie sami.


4 grudnia 2015

Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole

W najbliższą środę 9. grudnia 2015 członkowie Na Styku prowadzić będą 2 warsztaty podczas IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z cyklu "Dziecko w instytucji, instytucja w dziecku: Dziecko z doświadczeniem migracyjnym w polskiej szkole. Te warsztaty to:


  • "Gdy język polski i kultura są uczniom obce... Wprowadzenie do kształcenia językowo-kulturowego." prowadzony przez Katarzynę Stankiewicz
  • "Uzupełniające szkolnictwo dzieci z rodzin migracyjnych w Europie" prowadzony przez Małgorzatę Zielińską i Piotra Kowzana