15 grudnia 2006

kryzys tożsamości europejskiej

28.02.2005 Dzisiejsze wydanie tygodnika Time porusza problem kryzysu tożsamości europejskiej. W specjalnym raporcie poświęconym temu tematowi, autorstwa Vivienne Walt oraz J.F.O.McAllister możemy przeczytać między innymi wypowiedź profesora Belgium's Ghent University, Carla Devos na temat integracji w Europie: "The fact that [second-generation Muslims] are still thought of as immigrants means we have a big, big problem. They're born here. They pay their taxes. They speak the languages. They are not guests in the European house; they're co-owners" (Time 28 II 2005/vol.165/nr9, str.35). J.F.O.McAllister przytacza też dane, z których wynika, że w latach 1999-2000 w Wielkiej Brytanii imigranci wnosili do skarbu państwa poprzez podatki 10% więcej pieniędzy, niż z niego brali poprzez różnego rodzaju usługi i zapomogi. Mimo wszystko jednak są oni uważani przez Europejczyków za ciężar i zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania państwa. W artykule przeczytać możemy między innymi o zabiegach rządów Belgii, Holandii, Danii czy Wielkiej Brytanii zmierzających do ograniczenia napływu imigrantów czy o badaniach, z mówiących o tym ilu rzeczywiście, a ilu w wyobrażeniach Europejczyków, imigrantów żyje w krajach europejskich. Więcej: www.timeeurope.com M.Z.

Brak komentarzy: