15 grudnia 2006

Międzynarodowy Dzień Romów (8 kwietnia)

07.04.2006 Międzynarodowy Dzień Romów (8 kwietnia)
Ósmego kwietnia Romowie na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Romów. Ta data, ustanowiona przez Czwarty Kongres Międzynarodowego Związku Romskiego w 1990 roku, przypomina narodowym i międzynarodowym aktorom politycznym o ciągłej potrzebie adresowania działań na rzecz poprawy sytuacji Romów.

Centrum Monitoringu Unii Europejskiej o rasizmie i ksenofobii:
Beate Winkler, EUMC (European Union Monitoring Centre) Director: "W Europie Romowie pozostają grupą najłatwiej poddającą się dyskryminacji. Nasze badania pokazują, że Romowie spotykają się zarówno z rasowo motywowaną przemocą jak i z dyskryminacją w dostępie do edukacji, opieki zdrowotnej, zatrudnienia i mieszkania w wielu krajach członkowskich UE." EUMC zachęca kraje członkowskie do wysiłków w zwalczaniu rasizmu i wykluczenia społecznego Romów. Bardziej żwawe wdrażanie odpowiednio pomysłowych polityk i wszechstronne podejście w ich tworzeniu są konieczne aby osiągnąć trwałą poprawę sytuacji Romów w Europie.

European Network Against Racism (ENAR) opublikowała Ogólny Opis Sytuacji Romów, Sinti i Podróżników w Unii Europejskiej pod kątem Praw Czowieka. Dostępny w pdf.

Brak komentarzy: