15 grudnia 2006

Przeciwko Rezolucji 4437 w USA

11.04.2006 Przeciwko Rezolucji 4437 w USA
Trwają protesty przeciwko kryminalizacji imigrantów w USA dotąd wykluczonych z życia politycznego. Miliony protestujących wzywają do prawdziwej reformy prawa imigracyjnego. Są to największe skoordynowane protesty zdecentralizowanych organizacji w historii USA. Protesty mają charakter pokojowy dla podkreślenia tego, że imigranci nie są kryminalistami. Dzięki nim udało się uruchomić debatę publiczną w mediach.

Komentatorzy nawołujący do reform powołują się na przykład Europejskich krajów, których rozwiązania prawne mogłyby Amerykanom posłużyć za wzór. Z europejskiego punktu widzenia brzmi to dość zabawnie, bo przecież Europejczycy chcieliby integrować imigrantów na wzór amerykański! Być może to co najbardziej wartościowe jest gdzieś pomiędzy: Europejczycy mają dobre rozwiązania prawne, ale to Amerykanom udaje się lepiej sam proces integracji?

Brak komentarzy: