15 grudnia 2006

Państwo białoruskie zapewniło...

13.03.2005 Białoruś Państwo białoruskie zapewniło sobie poprzez dekret prezydenta Łukaszenki całkowitą kontrolę nad wyjazdami swoich obywateli z kraju. Pod pozorem ochrony przed handlem żywym towarem wprowadzono nowe zasady, które uniemożliwiają wyjazd Białorusinów na studia czy do pracy za granicę bez zezwolenia Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych bądź ministra edukacji. Za złamanie przepisu grozi kara grzywny lub więzienia, także dla biur turystycznych, które w porę nie zgłoszą ucieczki swojego klienta w czasie zagranicznej wycieczki. Źródło: Gazeta Wyborcza. M.Z.

Brak komentarzy: