15 grudnia 2006

Międzynarodowy Dzień Uchodźcy

20.06.2005 Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Odwaga nie zna granic! Więcej na UNHCR w Polsce, na UNICEF Polska, w "Pomagamy", na stronach PAH-u itp.

Brak komentarzy: