15 grudnia 2006

Status uchodźcy

20.06.2005 Polska jest państwem o największej w UE ilości obywateli uciekających w trosce o swe bezpieczeństwo. Aż 81 Polakom przyznano w ub.r. w różnych krajach status uchodźcy. Podajemy za Gazetą Wyborczą.

Brak komentarzy: