15 grudnia 2006

Przeciw dyskryminacji Duńczyków obcego pochodzenia w dyskotekach

27.02.2005 Dania Telewizja duńska rozpoczęła kampanię przeciw dyskryminacji Duńczyków obcego pochodzenia w dyskotekach. Przy użyciu ukrytej kamery reporterzy zbadali sytuację przy wejściu do dyskotek. Grupa pięciu Duńczyków arabskiego pochodzenia została wpuszczona tylko do jednej z kilku badnych kopenhaskich dyskotek. Pretekstem do niewpuszczenia grupy przez "bramkarzy" dyskotek był brak zaproszeń, nieodpowiednie ubranie czy zbyt duża ilość osób wchodzących razem. Podobnie ubrana grupa pięciu młodych ludzi duńskiego pochodzenia nie miała problemów z wejściem do żadnej z badanych dyskotek... Właściciele dyskotek nie wyrazili chęci współpracy przy kampanii przeciw dyskryminacji uważając problem za wyolbrzymiony. M.Z.

Brak komentarzy: