15 grudnia 2006

Londyn dzisiejszy

25.04.2005 7,3 mln mieszkańców, z których prawie jedna trzecia urodzona jest w innym kraju, dzienny obrót euro większy niż w całej reszcie Europy razem wziętej, 50 różnych wspólnot etnicznych, 300 języków, różnorodność, ale i wciąż rosnąca przestępczość. Taki jest dzisiejszy Londyn i wszystko to nie byłoby możliwe bez ciągłego napływu imigrantów, ostatnio najczęściej z nowych krajów UE. Londyn to chyba jedno z niewielu miejsc w Europie, gdzie widzi się korzyści z ciągłego napływu cudzoziemców, a co za tym idzie, również nowych idei, i które przez to rozwija się w szalonym tempie. Jednocześnie wielu polityków chce ograniczenia napływu ludności do miasta i skutecznego jej "przesiewu". Artykuł o XXI-wiecznej metropolii można znaleźć w najnowszym wydaniu Newsweeka (z 25.04.2005). M.Z.

Brak komentarzy: