15 grudnia 2006

Zapewnił, że będzie dążył do otwartego i poważnego dialogu

20.04.2005 Nowy papież Benedykt XVI na przekór obawom swoich krytyków zapewnił, że będzie dążył do otwartego i poważnego dialogu z innymi wyznaniami i kulturami. Obawy powstały w związku z wypowiedziami kard. Ratzingera, zanim jeszcze został głową kościoła, w których podkreślał wyższość chrześcijaństwa nad innymi religiami. Czy przy takim podejściu dialog jest możliwy?

Brak komentarzy: